Author Topic: ไตรลักษณ์ และปฏิจจสมุปบาท โดย อ.วศิน อินทสระ  (Read 14355 times)

webmaster

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 716
  • View Profile
   


ไตรลักษณ์ และปฏิจจสมุปบาท โดย อ.วศิน อินทสระ

สำนักพิมพ์ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549, หนา 125 หน้า

ไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาท มีเนื้อหาที่ถือว่าเป็น 2 ใน 4 ของเรื่อง หลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนา (พุทธปรัชญาเถรวาท) ซึ่งผู้เขียนได้ประพันธ์เอาไว้ และได้รับความนิยมใช้เป็นแนวทางในการเรียน การสอนวิชาพระพุทธศาสนา มาเป็นเวลานาน เรื่องไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาท ถือได้ว่าเป็นกฎเดียวกัน ที่ใช้แสดงลักษณะโดยธรรมของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เพียงใช้แง่มุมการอธิบายที่ต่างกันเท่านั้น เพื่อให้มองเห็นความจริงอย่างเดียวกัน ดังนั้นหลักคำสอนนี้ช่วยให้เข้าใจโลกและชีวิตตามจริง หนังสือเล่มนี้สามารถเป็นคู่มือให้ผู้อ่านใช้ศึกษาค้นคว้าควบคู่ไปกับการฝึกฝนทางจิต ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติอันจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจ ไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาท อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งในปัญหาชีวิตทุกประการดาว์โหลดไฟล์เสียงอ่านได้จากลิงค์นี้ครับ
http://www.fungdham.com/download/read/wasin/PatijaSamupata.mp3ผลงานอื่นๆของ อ.วศิน อินทสระ ศึกษาเพิ่มได้จากลิงค์นี้ครับ
http://www.fungdham.com/book/wasin.html

« Last Edit: June 24, 2011, 11:05:02 PM by webmaster »
จิตหนึ่งร่วมฟ้าดินแจ้งพุทธะ
พูดคุยสอบถามการปฏิบัติได้อีกช่องทางๆ Facebook นี้ครับ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005110451729

webmaster

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 716
  • View Profile
จิตหนึ่งร่วมฟ้าดินแจ้งพุทธะ
พูดคุยสอบถามการปฏิบัติได้อีกช่องทางๆ Facebook นี้ครับ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005110451729