การฝึกกับซีดีภาวนา ในขั้นการเจริญสติ
 


ภาพแสดงลักษณะ การแผ่ออกของกายทิพย์

 

 


เมื่อเรารู้สึกตัวทั่วพร้อม จะช่วยให้พลังงานจากสมองเรา ( มีหลายระดับความถี่ ซึ่งเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย ) จะค่อยๆกระจายตัวไปทั่วร่างกาย จนเรารู้สึกได้ ซึ่งความรู้สึกของแต่ละคน อาจจะแตกต่างกัน เช่น ร้อน-เย็น ซ่ามือ-เท้า ขนลุก อาการเหล่านี้เกิดจากกระแสไฟฟ้าจากสมองไหลเวียนชัดขึ้น อันเนื่องมาจากมีสติรู้ตัวกำกับไว้ ถ้ากำลังสติเราพอ กายทิพย์จะค่อยๆ แผ่ออกมา ( เหมือนในภาพประกอบ ) เป็นชั้นๆ ขอให้รับรู้ตามไปเบาๆ อย่าเร่งรีบ ให้ทำความรู้สึกแต่ละชั้นไว้ให้เสถียร จะสังเกตุได้ว่าแต่ละความถี่ที่แผ่ออกไป ความรู้สึกของกายใจจะเปลี่ยนไปด้วย ( จะรู้สึกเบากายใจขึ้น ) ขอให้รักษาความรู้สึกเบากายใจไว้ให้นานๆ เมื่อเกิดความชำนาญ และปฏิบัติต่อเนื่อง จิตจะพัฒนาไปเรื่อยๆ จิตจะละเอียดขึ้นๆ และดำเนินไปจนถึงขั้นกายกับจิตแยกออกจากกัน และก็ต่อยอดในการเจริญปัญญา เจริญสติต่อไป